DSC_7879 bewerkt

Faciliteiten

Bakker Seed Productions beschikt over zeer moderne faciliteiten om de zaadteelten goed te kunnen laten verlopen.

 

De kassen zijn voldoende hoog en beschikken over een dek, welke veel licht doorlaat. Daarnaast zijn alle kassen uitgerust met schermdoeken om energie te besparen en om soms het zonlicht enigszins weg te schermen.

 

Het kassencomplex bestaat uit 6 afdelingen welke elk apart te besturen zijn qua klimaat en watergift. Ook het CO² gehalte kan per afdeling worden geregeld, evenals het bemestingsrecept. Hierdoor zijn we erg flexibel en kunnen we makkelijk wisselen tussen tomaten, paprika’s of komkommers.

 

Al het gietwater dat gebruikt wordt in de de kassen wordt ontsmet middels een Vialux HDUV ontsmetter. Zowel het recirculatiewater als het regenwater wordt ontsmet voordat het de kas in gaat.

 

Om CO² te produceren maken we gebruik van een rookgasreiniger, welke achter de warmte-kracht installatie is geplaatst. Deze reiniger maakt de uitlaatgassen van de warmte-kracht installatie geschikt om in de kassen te doseren.

 

De verschillende gewassen hebben ieder hun eigen behoefte aan meststoffen. Om elk gewas te kunnen voorzien van het gewenste bemestingsrecept, is gekozen voor een Nutronic installatie van huisleverancier Priva. Deze installatie maakt ieder gewenst recept, welke wij instellen in de procescomputer. Op deze manier krijgt iedere plant de juiste voedingsstoffen in de juiste verhouding toegediend.

 

Om een goed inzicht in de benodigde arbeid te verkrijgen maken wij gebruik van werkplekautomatisering. Iedere werknemer voert op een terminal in wat en waar hij/zij iets heeft gedaan. Achteraf kunnen we analyseren hoeveel tijd een soort nodig heeft gehad en eventueel ook per medewerker de prestatie beoordelen. Tevens registreren we via dit systeem eventuele afwijkingen of plagen in het gewas.

 

Alle processen in ons bedrijf worden geregeld vanuit een centrale computerruimte via de Priva Connext computer. Alle instellingen worden hier gemaakt en gecontroleerd en alle meetdata worden hier verzameld. Via Priva Office kunnen alle processen in beeld worden gebracht middels grafieken en rapporten.