Young plants gspp

GSPP gecertificeerd

Sinds 2010 zijn wij GSPP gecertificeerd. GSPP staat voor Good Seed and Plant Practices en is een nieuw internationaal transparant ketensysteem voor hygiëne in de zaadproduktie en opkweek van jonge planten. GSPP heeft tot doel om het risico van besmetting van tomatenzaad en –planten met Clavibacter michiganensis (kortweg CMM) te reduceren.
Geaccrediteerde bedrijven werken volgens het hoogste kwaliteitsmanagement systeem en hun werkmethode en informatievoorziening voldoen aan de GSPP norm.

 
Om aan de GSPP norm te voldoen is er in 2009 geïnvesteerd in een nieuwe toegang voor het bedrijf, aparte ontvangst en afgifte ruimte voor goederen- en productstromen, aparte ingang voor personeel, kleedruimte, kleding en diverse andere zaken. Tevens is het al bestaande kwaliteitssysteem ge-update en GSPP proof gemaakt. Dit heeft er toe geleid dat we nu werken met een online kwaliteitssysteem.
 
Nadat op 5 oktober 2010 een interne audit was volbracht, waarin een laatste check plaatsvond, was de audit van de Naktuinbouw op 12 oktober 2010 aan de beurt. Deze audit was zeer succesvol en er bleven slechts een 4 tal kleine minors over aan het eind van de dag. Na een positief advies van de Naktuinbouw aan de stichting GSPP zijn wij sinds 2010 officieel een GSPP gecertificeerd bedrijf.
 
Wij zijn trots op deze accreditatie en zien dit als bekroning van ons werk waarmee we al vele jaren bezig zijn. Onze doelstelling, het produceren van zaad dat voldoet aan de allerhoogste eisen qua gezondheid en kwaliteit, wordt door deze accreditatie bevestigd.