cc6b5580-2c73-411e-881e-e145e57a0c9c_emissieloos-telen_fd2e42d8_530x362

Nul-lozings certificaat Bakker Seed Productions B.V.

Op 25 juni 2018 heeft Rick Bakker namens Bakker Seed Productions B.V. officieel het nul-lozing certificaat in ontvangst mogen nemen van Omgevingsdienst IJmond en Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier. Daarmee krijgt Bakker Seed Productions bewijs van haar emissieloze teeltwijze.
 
Per 1 januari 2018 geldt voor alle telers in Nederland een verplichte zuivering van lozingswater uit teelten onder glas. Wanneer hergebruiken van drain-, drainage en filterspoelwater niet lukt, moet het gezuiverd worden. De wet eist dat het behandeld moet worden met een zuiveringstechniek die minimaal 95% van de gewasbeschermingsmiddelen uit het lozingswater haalt. Een alternatieve aanpak is emissieloos telen, oftewel nul-lozing. Hiermee wordt het in één klap mogelijk om aan de strenger wordende emissienormen voor stikstof te voldoen, en klaar te zijn voor 2027.