Page-header-4

Ons verhaal

In de Beemster waren in de jaren ’60 veel tuinbouwbedrijfjes gevestigd. Vooral in de Zuidoostbeemster waren veel tuinders actief. Veelal verbouwden zij diverse groentensoorten in de open lucht of soms onder zogenaamd platglas. Door de steeds verder toenemende schaalvergroting en specialisatie in tuinbouwland zijn er niet veel bedrijven meer over. Een aantal bedrijven zijn destijds meegegaan met de schaalvergroting en beschikken nu over kassen waarin zij diverse gewassen telen. Bakker Seed Productions is één van die bedrijven.

 

In de jaren ’70 werden er nog vele gewassen geteeld zoals komkommers, tomaten, meloenen en snijbonen. Begin jaren ’80 werden er bloemen geteeld waaronder irissen, trosanjers en alstroemeria’s. Langzamerhand groeide het besef dat specialisatie de beste resultaten gaf, waardoor het accent kwam te liggen op de teelt van alstroemeria’s. Naast de teelt van alstroemeria’s deden toen ook de eerste zaadteelten hun intrede. Dit waren lucratieve teelten in de zomermaanden, omdat de bloemen dan toch in de regel weinig opbrachten. De eerste zaadteelten waren sla en tomaten.
 
Door een toenemende vraag naar de zaden breidde deze teelten zich steeds verder uit. In de jaren ’80 verdwenen de bloemen langzaam maar zeker. Vanaf begin jaren ’90 werd overgeschakeld naar jaarrond productie van groentezaden. Door deze specialisatie was er geen plek meer voor andere teelten en sindsdien is het gehele bedrijf ingericht voor de zaadteelten.

Familiebedrijf

Bakker Seed Productions is een echt familiebedrijf.  Dirk Bakker († 1997) had samen met zijn broer een gemengd bedrijf met fruit, koeien en groenten. In 1961 besloten zij apart verder te gaan waarbij Dirk Bakker op de huidige locatie door ging. In 1956 kwam zijn zoon Ab Bakker, nadat hij de Middelbare Tuinbouwschool had voltooid, in het bedrijf. Vanaf 1962 werden de eerste kassen gebouwd, waarna in 1964 werd geïnvesteerd in een verwarmingsketel. Vanaf toen maakten de fruitbomen en de koeien plaats voor kassen en groeide het bedrijf.
Op zijn 61e jaar trad Dirk Bakker uit het bedrijf en ging Ab Bakker samen met zijn vrouw verder. Vanaf 1984 kwam Dick Bakker, nadat ook hij de Middelbare Tuinbouwschool had voltooid, in het bedrijf. Sinds 2000 is Dick de enige eigenaar van het bedrijf. In de jaren hierna is het bedrijf gegroeid naar ruim 19000 m² kassen. Dick zijn zoon Rick heeft in 2017 zijn opleiding Horticulture and Agribusiness in Delft met het predikaat cum laude afgesloten en is sindsdien actief in het bedrijf.